Ответы и объяснения

2014-04-13T10:16:10+00:00
Буган артурли болжамдар бар. Чарльз Дарвин болжамы бойынша, адамнын аргы ата теги -приматтар болып саналады. Биреу дарвинизмге сенсе, бирей Адам ата мен Умай анадан шыкканбыз деп айтады. Египет жеринде , адам кумнан пайда болды деген болдам бар. Ойткени адам денесинде кумда кездесетин барлык элементтер бар.