Знайти суму всіх натуральних чисел від 18 до 112 включно. тема-арифметична прогресія.

1

Ответы и объяснения