Скільки води можна нагріти від 20 градусів Цельсію до 60 градусів Цельсію, якщо на її нагрівання пішла половина енергії, отриманної в результаті спалювання 40 г кам`яного вугілля?

1

Ответы и объяснения

  • v1248
  • главный мозг
2014-04-12T14:36:26+04:00
ΔT=60-20=40°C
m=40 г = 0.04 кг
q=27000000 Дж/кг – питома теплота горіння вугілля
Знаходима кількість теплоти, одержанної при спалюванні вугілля
Q=0.5·q·m
Q=540000 Дж
с=4200 Дж/кг·град – питома теплоємність води
Складемо рівняння теплового балансу
Q=c·m·ΔT
m=Q/(c·ΔT)
m=540000/(4200·40)
m=3.2 кг