1. Робітник 4-го розряду
виготовив за місяць 1700 деталей. Годинна тарифна ставка 1 розряду – 4,50 грн.;
тарифний коефіцієнт 1,33; норма виробітку – 5 деталей за годину. Визначити
відрядний заробіток робітника.2.
Цукровий завод за звітний
період випустив продукції на 36500 т., чисельність працюючих 200 чол. В
плановому періоді заплановано випуск продукції збільшити до 39000, а
чисельність зменшити на 2%. Визначити % росту ПП.3.
Розрахувати тривалість
виробничого циклу при всіх видах руху предметів праці, якщо тривалість операцій
складає (в хв.) 4, 7, 9, 2, 4, 13, 9. Партія масою 67 т.4. Визначити коефіцієнт
оборотності оборотних засобів і тривалість одного обороту, якщо вартість
реалізованої продукції 1895 тис. грн., середньорічні залишки оборотних засобів
600 тис. грн.5.
Оператор дифузії протягом
місяця відпрацював 23 зміни. Виробіток цукру за місяць склав 5600 т. Умови
преміювання: за виконання плану – 75%, за кожний % перевиконання – 5% премії.
Визначити заробітну плату. Тарифна ставка 4,05 грн.


1

Ответы и объяснения

2014-04-11T19:31:21+04:00
1. 1700/5=340 год
340*4,5*1,33=2034,9 грн

2. Виробіток на 1 людину у звітному періоді 36500/200=182,5
у плановому 39000/(200*0,98)=39000/196=199
ПП підвищилася на 199/182,5=1,09 на 9 %