Написати транскрипцію слів :
Юність , відображаються , осінній ,в'єшся ,Євразія, Закарпаття ,об'єднання ,Наддніпрянщина

1

Ответы и объяснения

2014-04-10T12:52:14+00:00
Юність  [й у н' і с' т']
відображаються  [в` і д о б р а ж а й у ц': а]   
осінній  [о с' і н': і й]
в'єшся  [в й е с': а]
Євразія  [й е в р а з' і й а]
Закарпаття  [з а к а р п а т': а]
об'єднання  [о б й е д н а н': а]
Наддніпрянщина  [н а д: н' і п р` а н ш ч и н а]