Ответы и объяснения

2014-04-10T13:58:49+04:00
Кун- бiтеу буын, де - ашык б., лik - бiтеу буын
К- дауыссыз, катан
у- дауысты, жiнiшке, кысан, езулik
н- дауссыз, ундi
д-дауссыз, уян
е- дауысты, жiнiшке, ашык, ерiндik
л-дауыссыз, ундi
i- дауысты, жiнiшке, кысан, езулik
к- дауыссыз, катан