мне нужно 12 предложений о языке на казахском языке. Помогите пожалуйста.

1

Ответы и объяснения

2014-04-10T12:31:15+04:00
Мен1н атым......
Мен Казакстанда турамын.
Мен1н ана т1л1м  казак т1л1. 
Казак т1л1н дамыту уш1н б1зде казак т1л1 сабагы от1п жатыр.
Казакстанда турганымен арине казак тилин миндетти билуимиз керек!
Себеби ол биздин парызымыз!
Казак екенимди мен мактан тутамын!!!