Ответы и объяснения

2014-04-09T20:30:04+00:00
Соціальна сфера: загальні особливості. Пригадаймо, що сукупність підприємств і установ виробничої сфери і сфери послуг, які створюють умови для організації основних видів діяльності людини (трудової, суспільної, політичної тощо), називають соціальною інфраструктурою. За значенням у житті суспільства у ній виділяють дві групи підприємств і установ. Перша задовольняє духовні та фізичні потреби населення й охоплює освіту, культуру, охорону здоров'я та фізичну культуру, туризм і відпочинок. До другої групи підприємств і установ відносять житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування, пасажирський транспорт, зв'язок, торгівлю і громадське харчування, управління, кредитування та страхування, які покликані забезпечувати матеріальні умови життя населення.
Соціальна інфраструктура має економічне й соціальне значення для розвитку суспільства. Економічне полягає в тому, що вона необхідна Для відтворення робочої сили, підвищення продуктивності праці людей. Соціальне значення визначається тим, що сфера послуг підвищує рівень життя населення, сприяє всебічному й гармонійному розвитку особистості.
Попит на послуги постійно змінюється. З'являються нові види послуг, а деякі застарілі відмирають. В останні роки швидко зростає попит на послуги, пов'язані з освітою,туризмом та відпочинком, побутом.
Соціальна інфраструктура має значні територіальні відмінності. Вони визначаються рівнем грошових доходів і життя населення, природними факторами, що зумовлюють певні потреби в опаленні, одязі, послугах тощо, а також системою розселення і транспорту, складом населення і його традиціями.
Значний вплив на умови життя населення має забезпечення споживчого ринку товарами, які виробляють передусім підприємства харчової та легкої промисловості. Багато з таких товарів виробляють і на машинобудівних (велосипеди, легкові автомобілі, телевізори тощо), хімічних (засоби побутової хімії тощо), деревообробних (меблі) заводах.