на пластинку з нікелю падає випромінювання довжиною хвилі 200 нм. визначити швидкість електрону, якщо робота виходу з речовини становить 5 еВ

1

Ответы и объяснения

  • v1248
  • главный мозг
2014-04-09T03:43:16+04:00
Авых=5 ев
Авых=5·1.6Е(-19)=8Е(-19) Дж
λ=2Е(-7) м
Для решения задачи необходимо знать массу электрона
m=9.1E(-31) кг
Постоянную Планка
h=6.67E(-34) Дж·с
Скорость света
с=3Е(+8) м/с
Согласно формуле Эйнштейна для фотоэфекта:
h·c/λ=m·v²/2+Aвых
v=sqrt(2·h·c/(λ·m)- 2·Aвых/m)
v=663822 м/с