У трьох пробірках без етикеток містяться розчину барій хлориду, натрій карбонату, натрій гідроксиду. За допомогою лише одного реагента визначте, у якій з пробірок міститься кожна з цих речлвин. Помогите, плииииз. очень нужно

1

Ответы и объяснения

2012-05-03T19:03:21+00:00

Я бы предложил соль Mg, в частности MgCl2, так как с BaCl2 р-я не идёт, а в остальных 2-х выпадает осадок: MgCl2+2NaOH->2NaCl+Mg(OH)2(осадок), MgCl2+Na2CO3->2NaCl+MgCO3(осадок).