Добери прислівники, які відповідають на питання як? коли? де? куди? Склади з ними словосполучення дієслово+прислівник. Які з дібраних прислівників виражають ознаку дії, а які пояснюють, коли(час), де(місце) відбувається дія або куди (напрям) вона спрямовується?
Ознаку дії називає,
а також місце, час, причину
цієї дії визначає,
і кожен цю частину знає.
Бо це прислівник-всім відомий
Незмінна ця частина мови
і на питання як? коли?
готова вім відповісти.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2014-04-08T13:10:39+00:00