Ответы и объяснения

2014-04-08T17:02:56+04:00
Н-чотириста сорок в1с1м
Р-чотирьохсот сорока восьми
Д- чотирьохсот сорока восьмьом
З- чотириста сорок в1с1м,  чотириста сорок в1сьмьох
О-чотириста сорокав1сьмома
М- на чотиристах сН