Вiд поданих слiв за допомогою префiксiв утворiть слова протилежнего значення.
Зайти, виiхати, добрий, сердечний, снiжний, зубатий, безпечний.

Поданi слов розберiть за будовою.
Пребагатий, роботящий, молодiсть, пролiсок, надворi, калиновий, лiкар, школяр, пiдводний, козацький, пюре, нiч, беззоряний, украiнець, приднiстровський.

2

Ответы и объяснения

2014-04-06T18:39:33+00:00
Зайти-вийти
Виїхати-заїхати
Добрий-злий
Сердечний-безсердечний
Сніжний-безсніжний
Зубатий-беззубий
Безпечний-небезпечний

Спасибо, но как же второе задание?
Комментарий удален
Лучший Ответ!
  • Участник Знаний
2014-04-06T18:41:54+00:00
Зайти - вийти, виїхати-заїхати, добрий - недобрий, сніжний - безсніжний, зубатий - беззубий, безпечний - небезпечний

пре-багат-ий, робот-ящ -ий, молод - ість, про - ліс - ок, на-двор-і, калин - ов - ий, лік-ар, школ-яр, під-вод-н-ий, козаць-к-ий, пюре, ніч, без-зор-ян-ий, україн-ець, при-дністр-ов-ськ-ий (через дефіс записано: префікс - корінь - суфікс - закінчення)
Спасибо большое, у меня оказались две ошибки ^^
Только там у вас одна ошибка мне кажется, вы написали Добрий - недобрий, а мне кажется Добрий - злий