Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2014-04-06T17:28:05+00:00
Префіксальним способом прикметники утворюються від:а) прикметників: сильний — пресильний; високий —невисокий;б) іменників (із прийменником без): без меж — безмежний; без крил — безкрилий.Суфіксальним способом прикметники утворюються від:а) іменників: сон — сонний; книга — книжний, книжковий;б) прикметників: білий — біленький, білесенький, білісінький, білуватий; тісний — тіснуватий;в) дієслів: гнути — гнучкий; брати — беручкий; пекти — пекучий;г) прислівників: тут — тутешній; вчора — вчорашній.Префіксально-суфіксальним способом прикметники утворюються від іменників: без талану — безталанний; при школі — пришкільний.Основоскладанням утворюються прикметники від:а) двох прикметників: кислий і солодкий — кисло-солодкий; світлий і синій — світло-синій;б) сполучення іменника і прикметника або числівника: довгі ноги — довгоногий; сільське господарство — сільськогосподарський.Складносуфіксальним способом (складанням основ з додаванням суфікса) утворюються прикметники від словосполучень: п'ятнадцять років — п'ятнадцятирічний, десять поверхів — десятиповерховий, лівий бік — лівобічний.