У Вити значков в три раза больше, чем у Мити, а вместе у них 480 значков. Сколько значков у Вити и сколько значков у Мити?
Решите уравнения

1

Ответы и объяснения

2014-04-05T15:36:13+04:00
У Мити Х значков, у Вити 3Х
Х+3Х=480
4Х=480
Х=120
480-120=360
у Мити 120, у Вити 360