Обчислити роботу коня по перерміщенню саней масою 400 кг по рівній горизонтальній дорозі на шляху 2.5 км, якщо сила тертя становить 0,1 ваги саней.
g=10Н\кг.

1

Ответы и объяснения