люди помогите написать сочинение на тему *помощь людям* на казахском языке

:)

1

Ответы и объяснения

2014-04-04T08:39:04+04:00
мен тангы 7:00 турып. 7:15-ке шеин тисимди жуып,бетимди жуып ,тосегимди жинап коямын . Содан сон киiнемин. 7:20 тамактанамын , 7:35 мектепке кетемин . 8:00 сабак басталады . 13:55 сабак битеди . 14:30 уйге келип колымды жуып киiмiмдi ауыстырамын. 14:40 тамактанып болган сон . 15:00 уй жумысын iстеймiн . 18:00 сабагымды битирген сон достарыммен серуендеуге барамын . 20:00 уйге кирип тамактанып теледидар коремiн . 22:00 тисимди жуып уйыктауга барамын .