Heeeeeeeeeeeeeeeeelp
У нижній основі циліндра проведено хорду, яку видно з центру тієї основи під кутом альфа. Відрізок, що сполучає центр верхньої основи з одним з кінців проведеної хорди утворюють з площиною основи кут В. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра, якщо відстань від центра нижньої основи до поверхневої хорди дорівнює а.

1

Ответы и объяснения

2014-04-03T03:04:48+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Позначимо висоту циліндра - Н, радіус основи - r. 
Відстань від центра основи до середини хорди дорівнює r*cos(
α/2).
За умови, що відрізок, що сполучає центр верхньої основи з одним з кінців проведеної хорди і утворює з площиною основи кут β, 
r = Н / tg β. 
Враховуючи, що відстань від центра нижньої основи до поверхневої хорди дорівнює а, можна визначити рівняння:
Н
² + (r*cos (α/2))² = a².
Замінюєм r = Н / tg β, та, тоді Н = (a*tg β) / √(tg²β+cos²(α/2)),
також r = a / √(tg²β+cos²(α/2)).
Довжина кола основи L = 2πr = 2πa / √(tg²β+cos²(α/2)).
Площа бічної поверхні циліндра становить S = L*H =
2πa / √(tg²β+cos²(α/2)) * (a*tg β) / √(tg²β+cos²(α/2)) =
= (2πa²*tg β) / (tg²β+cos²(α/2))