2.Укажіть складні речення:

А)На клумбі цвіли жоржини, чорнобривці, пахло прив’ялим духом полину.

Б) Дівчата пряли починки, вишивали, готували сорочки на придане.

В) Тугі, кошлаті гриви хлюпали в груди, повивали ноги, хапали за високо
зведені копита й тягли в глибінь.


3. Укажіть складне речення зі сполучниковим зв’язком:

А) А полуниці довкола в рясній росі, і роса на них крапеляста, велика, мов
полуниці.

Б) А тепер уже й полігона нема, і безмежні степові простори нині вільно
відкриті для чабанських отар.

В) Незабаром капітан зі своїм юним радистом уже був на борту, серед
практикантів: причал зрушився з місця й поплив од них разом з кремезною
постаттю Сухомлина.


4. Укажіть правильне твердження:

А) А зійдеш на пагорб – і перед тобою вдалині, за маревом сонця, блакитніє
оте високе, вершечок мрії дитячої. Це
просте речення з однорідними присудками.


Б) Гойднулась і побігла з-під верболозів хвиля, підкотилась під місяць,
колихнула його, і він зробився спочатку довгий і плескатий, а згодом знов
покруглішав. Це складнопідрядне речення з
єднальними відношеннями.


В) Вітер промчав, улігся – і надріччя взялося сивиною. Частини цього речення поєднані безсполучниковим зв’язком.


5. Укажіть складносурядне речення:

А) Сиджу і слухаю, як народжується вітер.

Б) І так мені хочеться піти в лісову далечінь, побачити з якогось
незнайомого берега отих, наче зі срібла вилитих, лебедів, подивитись на їхні
співучі крила.

В) І на цих високих пам’ятниках спочивають не тільки запізнілі перелітні
птахи, а й, здається, у надвечірніх сутінках дрімають обважнілі хмари.


6. Укажіть складносурядне речення, між частинами якого не ставиться кома
(окремі розділові
знаки пропущені):


А) Срібно-холодні роси слалися і дикі кози, стрункі й полохливі, виходили
пастись на полянку.

Б) Над річкою прошелестіла гайвороняча зграя і знову стало чути густе
комарине гудіння.

В) Яблука, налляті холодним соком, світяться і їх видно здалеку.


7. Укажіть складносурядне протиставне речення:

А) Якась вона добра була в той день, і її доброта проглядала чи не в
кожному слові.

Б) Огонь пішов по жилах хлопця, і він ясно одчув у собі, ніби од сну
пробудившись, відчув творця, художника.

В) Соснове гілля пошпигувало голками в щоки й крізь одяг чіпляло вологу
лоскотну павутинку на лоб, на вуха, на щоки, а плечі холодила роса.


8. Укажіть складнопідрядне речення:

А) Незабаром з обох боків звелися справді круті, розмиті береги, з яких
соковитими жилами звисало у воду й гуло від найменшого дотику міцне берестове
коріння.

Б) На вулицях мало людей і тільки вантажні машини мчать до греблі й шлюзу.

В) Частіше задувають вітри з півночі, і сива трава
на солончаках біжить, як вода.

1

Ответы и объяснения

2014-04-03T01:43:17+04:00
2.В
3.А
4.Б
5.В
6.В
7.Б
8.А