Перепишіть, розставте розділові знаки:

А місяць усе більше і більше заворожує ліси і вони як скам’яніле море
стоять під тихим світлом ждучи весни. Давно Шевченко серцем пломенів але ще й
досі кожен припадає до джерела його вогненних слів. Ще холодом закуто віти
клена й заметами заметено кущі.

Мине холодна ніч і сонце на світанку повернеться назад. Ще один такий день
і вода здійме ту кригу вгору. Тут витає слава безіменна і співає жайвором душа.помогите пожалуйста!!!!

Укажіть правильне твердження:

А) А зійдеш на пагорб – і перед
тобою вдалині, за маревом сонця, блакитніє оте високе, вершечок мрії дитячої.
(Це просте речення з однорідними присудками)

Б) Гойднулась і побігла з-під
верболозів хвиля, підкотилась під місяць, колихнула його, і він зробився
спочатку довгий і плескатий, а згодом знов покруглішав. ( Це складносурядне
речення з єднальними відношеннями).

В) Вітер промчав, улігся – і
надріччя взялося сивиною. (Частини цього речення поєднані безсполучниковим
зв’язком).

Чим відрізняються і чим подібні складносурядні і складнопідрядні речення?
Наведіть приклади складних речень різних видів.

1

Ответы и объяснения

2014-04-02T21:20:50+00:00
А місяць усе більше і більше заворожує ліси, і вони, як скам’яніле море,
стоять під тихим світлом, ждучи весни. Давно Шевченко серцем пломенів, але ще й
досі кожен припадає до джерела його вогненних слів. Ще холодом закуто віти
клена, й заметами заметено кущі.

Мине холодна ніч, і сонце на світанку повернеться назад. Ще один такий день,
і вода здійме ту кригу вгору. Тут витає слава безіменна, і співає жайвором душа

Б

а если я еще скину несколько, поможешь пожалуйста. а то я не успеваю до завтра
ок
http://znanija.com/task/5705668
http://znanija.com/task/5705670