Надо в предложениях найти и исправить ошибки.

1.I've got two chair in my room.

2.He's got a armchair in the living room.

3.This is my room. It's my.

4.My mothers' name is Olena.

5.Ann and grandma is painting Easter eggs.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2014-04-02T00:09:52+04:00
        1 Two chairs                                                                                                                         2 An armchair                                                                                                                       3 It s mine                                                                                                                         4 Апостроф перед s в слове mothers                                                                                   5 Are painting                                                                                                                                                Надеюсь я тебе помогла! Было приятно!