1.Розв*язати квадратне рівняння:
а)m²-7m+6=0
б)x²-6x=0
в)6y+y-7=0
г)5t²-125=0

2.При яких значеннях t виконуэться рівність:
t²+10t - 2t+5=20&
10 2

3,Знайдіть другий корінь і число (коофіцієнт) b
y²+by-8=0

1

Ответы и объяснения

2014-04-01T19:33:29+00:00