Скільки кілограмів льоду, взятого при температурі 0 градусів, можна розплавити, якщо надати йому 664 кДж теплоти?

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-04-27T13:46:42+00:00

Q=lm    m=Q/l

l=3.30*10^5 Дж/кг питома теплота плавлення льоду

Q=664000 Дж 

 m=664000/3.30*10^5=2 кг