якою э напружнисть електрычного поля в точци, у який э заряд 4кл диэ сила 10н?

1

Ответы и объяснения

2012-04-27T12:58:31+00:00

 Напруженість у точці вираховується за формулою

E=F/q

E=10/4=2,5 В/м