Ответы и объяснения

2014-04-01T22:34:49+04:00
Казахстан жерiнде Тянь- Шань, Жет icу Алатаулы,Iле Алатаулв тагы баска.Тау осiмдiетерi оте суык климатка то зiмдi келедi. Алатау-жетiск мен Iле Алатауынын халык угымдагы жалпы атауы.Аластан караганда осылар тау жоталарына ала тус бередi.Атауы соган байлагысты шыккан.Алматы калпсы Iле Атауынын баурайндп орналаскан