Ответы и объяснения

2014-04-01T12:39:40+00:00
№11 2.there was...it is 3 there were...they were 4 there were...tey were 5 there were...it was 6 there was...it was 7 there were...they were 8 there were...it was

12  1 did Jim have
      2 was there
      3 Were
     4 hadn't
№4 не видно, извините