Які з наведених реакцій відбивають хімічні властивості алкенів. як називаються ці реакції? дайте назви продуктам
a)C3H6+Cl2->C3H6C2 ,
б)C4H10+Cl2->С4Н9Сl+HCl
в)C6H14->C3H8+C3H6
г)C4H8+HCl->C4H9Cl
д)C2H4+H2O-> C2H5OH

1

Ответы и объяснения

2014-03-31T22:59:11+04:00
А) галогенирование. название продукта - дихлорпентан
б) С4Н10 - алкан (бутан) (галогенирование)
в) С6Н14 - алкан (гексан) (крекинг)
г) присоединение галогеноводородов. продукт - хлорбутан
д) гидратация. продукт - этиловый спирт