1.Що таке морфологія?
2.Що вивчає морфологія?
3.За якими ознаками визначаються частини мови?
4.Яка частина мови називається іменником?
5.Які ви знаєте групи іменників за значенням?
6.Як розрізняються назви істот і неістот?
7.Чому є власні іменники? На позначення чого вони вживаються?
8.Як визначається рід іменників у назвах істот?
9.Як візначається рід іменників у назвах неістот?
10.Які іменники належать до спильного роду?
11.У яких іменників рід визначити неможливо?
12.Які іменники вжимаються тільки в однині?

2

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2014-03-31T18:42:55+00:00
1. Морфологія (від гр. morphe- форма і logos- слово, вчення) - це розділ мовознавства.2. вивчає слово як частину мови.3.лексичне значення,синтаксична роль,розряди за значенням,морфологiчнi знаки.
2014-03-31T19:07:10+00:00
1.Морфоло́гія (від грецького μορφη morphe — форма, λογία logia — слово, вчення) — розділ граматики, в якому вивчають явища, що характеризують граматичну природу слова як граматичної одиниці мови
2.наука, изучающая форму микроорганизмов, строение, способы передвижения и размножения.
3.Іменник — хто? що? Змінювана за відмінками.прикметнник — який? чий? Змінювана за відмінками.Числівнник— скільки? котрий? Змінювана за відмінками.Займенник — хто? що? який? чий? котрий? скільки? Змінювана за відмінками.дієслово— що робити? що зробити? Змінювана за особами.прислівнник — де? коли? чому? як? Незмінювана.