Повний синтаксичний розбір речення: Я з квітами прийшов тебе зустріти і дуже довго ждав-зів`яли квіти.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2014-03-31T17:21:26+00:00
Я(займенник, підмет) з(прийменнік,додаток) квітами(іменник,додаток) прийшов(дієслово, присудок) тебе (займ, додаток) зустріти (дієсл, присудок) і( сполучник) дуже (присл, обставина) довго (присл, обставина) ждав (дієсл, присулок)-зів`яли (дієсл, присудок) квіти (іменник,додаток).

Розповідне, неокличне, складне.
1) Двоскладова, поширена, повна, ускл. однорідними присудками
2)Двоскл, непоширена, повна, неускладнена.

Обидві частини по єднанні безсполучниковим зв язком.