Потрібен синтаксичний аналіз речення!!!

Тихі,ніжні зорі спадали з неба - білі,непрозорі - і клалися в намети

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
  • miroju
  • светило науки
2014-03-30T03:05:56+04:00
Тихі, ніжні - однорідні означення; зорі - підмет; спадали, клалися - однорідні присудки; з неба - обставина; білі, непрозорі - відокремлені однорідні означення; в намети - обставина.
Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, повне, ускладнене однорідними означеннями, відокремленими означеннями, однорідними присудками.