Рабочая тетрадь.

Заполните пропуски.

а) а(в квадрате) b - ab (в квадртае)=.........(a-b)

б)с(в квадрате) + с( в 4-ой степени)=........(1+с(в квадрате))

в)аbc - b(в кубе)=........(ас+b(в квадрате))

г) 8m(в квадрате) и 12mn=......(2m-3n)

д) -3cb +6b=.......(c-2)

е) -ab-bc+b(в квадрате) =......(а+с-b)

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-04-25T15:15:46+00:00

а) а(в квадрате) b - ab (в квадртае)=(a+b)(a-b)

б)с(в квадрате) + с( в 4-ой степени)=c(в квадрате)(1+с(в квадрате))

в)аbc - b(в кубе)=b(ас-b(в квадрате))

г) 8m(в квадрате) и 12mn=4m(2m-3n)

д) -3cb +6b=3b(c-2)

е) -ab-bc+b(в квадрате) =-b(а+с-b)