ПОЖАЛУЙСТА !
Разложите на множители : ху в квадрате -16 х в третей степени

1

Ответы и объяснения