1завдання

складними називаються речення, що складається

а)з двох або кількох простих речень;

б)з прстого речення, ускладненого відокреленими членами;

в)з прстого речення, ускладненого відокреленими членами

наведіть приклад складного речення

2завдання

складне речення, частини якого є рівноправним,називається:

а)складнопідрядним;

б)рівноправним;

в)складносурядним

наведітьприклад такого речення

3 завдання

складне речення, одна частина якого підпорядкова іншій називається:

а) складносурядним;

б)залежним;

в) складнопідрядним ;

наведіть приклад такого речення.

4завдання

сполучники ле, обнак,зате:

а)єднальні;

б)протиставні;

в)розділові.

наведіль приклад речення із одним з цих сполучників

5завдання

у безполучниковому складному речені ставиться тере,якщо:

а)зображується швидка зміна подій;

б)друге речення виражає причину того, про що говориться в першому;

в)друге речення доповньує зміст першого.

наведіть приклад безсполучникового складного речення,в якому між частинами ставиться тере.

6завдання якщо частини безсполучникового речення дуже поширені та мають між собою не тісний смисловий зв"язок , між ними ставиться:

а)кома;

б)крапка з комою;

в)двокрапка.

наведіть приклад такого речення.

1

Ответы и объяснения

2012-04-24T22:10:01+04:00

1)а 

2) в

3)б

4)б

5)а

6)а

А дальше я сама не знаю вибачай