СРОЧНО, КТО-НИБУДЬ, НАПИШИТЕ, ЛЮДИИ, НА ЗАВТРА НАДО, УМОЛЯЮ!!!Я УЖЕ 30 РАЗ ЭТО ЗАДАНИЕ ПОСЫЛАЮ,ЛЮДИИ!!! 1.Слова, які за своїм звуковим складом однакові, але мають різні значення ,називають: А) омонімами; Б) синонімами; В) антонімами; Г) паронімами. 2. Де( з погляду актуального членування) міститься основне повідомлення в реченні: А) у відомому; Б) у присудкові; В) у новому; Г) в обставині; 3. У разі, якщо відоми наступного речення є нове речення попереднього це: А) послідовний зв'язок між реченнями; Б) перспектвний зв'язок між реченнями; В) парарельний зв'язок між реченнями; Г) діагональний зв'язок між реченями.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-04-24T17:35:35+00:00

1. А омонимы

2. В у новому

3. А. послидовний