1завдання

стиль мовлення,що використовується у побутових стосунках,називається:

а)розмовним:

б)офіційно діловим:

в)публіцистичним:

навести приклад невеликого діалогу в цьому стилі

---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

2завдання

публіцистичний стиль використовується

а)у науці і освіті:

б)в офіційно - ділових відносах;

в)у громадському - політичному житті

навести приклад із двох - тьох речень у публіцистичному стилі

----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

3завдання

для складання будь - яких документів використовують:

а)художній стиль;

б)офіційно діловий;

в)науковий стиль

навести приклад будь - якого документа

4завдання

опис - це

а)тип мовлення,який використовується для зображення предмета або явища;

б)стиль мовлення, який використовується для зображень предмета або явища;

в)міркування автора над предметом або явищем

скласти опис із двох трох речень

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

5завдання

розповідь - це тип мовлення, який має такі елементи будовим:

а) зав"язка, кульмінація,розв"язка

б) теза, аргументи, висновки;

в) початок,середина,кінець

яку функцію в мові виконує розповідь?

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

6завдання

розсуд - це тип мовлення, який має таку функцію:

а)слово зображення предмета;

б)повідомленняпро дії;

в)доведення або поямнення чогось

З яких частин складається розсуд

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-04-24T22:56:22+04:00

1.А

2.В

3.Б.

Приклад:розписка

4.А

 Конвалія — одна з перших весняних квіток. Вона така маленька, скромна, в лісі вона ніби ховається під деревами серед трави.Маленький дзвіночок пахне лісом, весною. Якщо зібрати маленький букетик, конвалії будуть довго тішити своєю красою і пахощами.

5. А

 Розповідь є повноцінним видом мовної діяльності, важливим компонентом людського спілкування.

6.В

  тезис, аргументи, доводи, висновки.