1завдання

стиль мовлення,що використовується у побутових стосунках,називається:

а)розмовним:

б)офіційно діловим:

в)публіцистичним:

навести приклад невеликого діалогу в цьому стилі

---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

2завдання

публіцистичний стиль використовується

а)у науці і освіті:

б)в офіційно - ділових відносах;

в)у громадському - політичному житті

навести приклад із двох - тьох речень у публіцистичному стилі

----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

3завдання

для складання будь - яких документів використовують:

а)художній стиль;

б)офіційно діловий;

в)науковий стиль

навести приклад будь - якого документа

4завдання

опис - це

а)тип мовлення,який використовується для зображення предмета або явища;

б)стиль мовлення, який використовується для зображень предмета або явища;

в)міркування автора над предметом або явищем

скласти опис із двох трох речень

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

5завдання

розповідь - це тип мовлення, який має такі елементи будовим:

а) зав"язка, кульмінація,розв"язка

б) теза, аргументи, висновки;

в) початок,середина,кінець

яку функцію в мові виконує розповідь?

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

6завдання

розсуд - це тип мовлення, який має таку функцію:

а)слово зображення предмета;

б)повідомленняпро дії;

в)доведення або поямнення чогось

З яких частин складається розсуд

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

1

Ответы и объяснения

2012-04-24T18:21:00+00:00
Розмовний

Грицю!- сказав батько.

Га!- сказав Гриць.

Видиш оту хату?

Видзу.

Пам'ятай собі, се школа.

Ба,- сказав Гриць.

Сюди будеш ходити вчитися.

Ба,- сказав Гриць. (І.Франко)

в)

Немалий внесок зробили українці в польську науку та культуру. Це слід би знати – не задля національної гордині, а для подолання власного комплексу неповноцінності та чужого нехтування.

б)

 Директору професійно-технічного

 училища № 12, Іванову Івану Івановичу

 Петренко Миколи Сергійовича

 що проживає за адресою;

 м. Сватове, вул. Стасова 5

                   

ЗАЯВА

 

Прошу прийняти мене для навчання в училищі. У 2008 році я закінчив 9 класів середньої школи № 3 міста Сватове.

 

До заяви додаю:

 

1) свідоцтво про освіту;

 2) характеристику зі школи;

 3) автобіографію;

 4) довідку про стан здоров’я (форма № 286);

 5) три фотокартки розміром 3х4 »дата            підпис

4. а)

На заході під безхмарним небом стояло здорове золоте сонце. Під його скісними променями золотом сяяло жовте листя лип та беріз. Здавлось, що якийсь чарівник у брав дерева у щиро-золоті шати.

5.а)

6. в)