Продовжте твердження. Якщо відстань між пластинами конденсатора збільшити у 2 рази, то його ємність …

А) збільшиться у 2 рази. Б) зменшиться у 2 рази.

В) зменшиться у 4 рази. Г) збільшиться у 4 рази.

1

Ответы и объяснения

2014-03-25T22:41:42+00:00
Из формулы C = (ES)/(4Пd) , де відстань d , тоді зменшиться у 2 рази.
а ці??
1.Заряди на пластинах скляного конденсатора 3,7 мкКл. Визначте електроємність цього конденсатора, якщо площа пластин 40 см2 і розміщені вони на відстані 5 мм (ε = 7).
А) 140 пФ; Б) 47,6 пФ; В) 128,5 пФ ; Г) 31,6 пФ.
Установіть відповідність між назвою фізичних величин, якими описують протікання струму у колі, і тим, що ці величини в першу чергу характеризують.
А) Сила електричного струму. 1. Роботу кулонівських сил.
Б) Напруга на ділянці кола. 2. Довжину та площу перерізу з’єднувальних
В) ЕРС. провідників.
Г) Опір споживача. 3. Впорядкований рух носіїв заряду.
4. Роботу сторонніх сил.
5. Конструктивні особливості споживача.