Напишіть рівняння реакцій,які відповідають перетворенням: Са---Са(ОН)2---СаСО3---СаО---СаSO4---CaCl ---Ca

1

Ответы и объяснения

2012-04-24T21:06:13+04:00

Ca + 2H2O > Ca(OH)2

Ca(OH)2 + CO2 > CaCO3 + H2O

CaCO3 > CaO + CO2

CaO + SO3 > CaSO4

CaSO4 + 2HCl > CaCl2 + H2SO4

CaCl2 > ca + cl2