Ответы и объяснения

2014-03-24T17:57:24+04:00
Державний Герб - це закріплений у законодавстві офіційний умовний знак, який через графічне чи кольорове зображення окремих фігур виражає коло певних ідей політичного характеру та символізує суверенітет держави. В Конституції сказано, що великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний герб України). Зображення Державного Герба розміщується на печатках органів державної влади, державного управління, судових органів, грошових знаках і знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ тощо.
будинках органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, дипломатичних і консульських представництв України, на прикордонних заставах та митницях, на засобах пересування перших осіб та дипломатичних представників і консулів України, як кормовий прапор на морських суднах України, під час офіційних зустрічей на найвищому рівні, на відкритті спортивних змагань тощо.
Coat of Arms - is enshrined in legislation the official symbol which is a graphical or color images of individual figures range expresses certain political ideas and symbolizes the sovereignty of the state. The Constitution states that the great State Emblem of Ukraine is established taking into account the small State Emblem of
Ukraine and the Zaporozhian Host emblem adopted by no less than two- thirds of the constitutional composition of the Verkhovna Rada of Ukraine . The main element of the Great State Emblem of Ukraine is the Emblem of the Royal State of Volodymyr the Great (the Small State Emblem of Ukraine ). The National Emblem placed on the seals of state authorities, public administration, the judiciary, banknotes and postage stamps , official certificates, stamps, forms government agencies and others.
Coat of Arms - is enshrined in legislation the official symbol which is a graphical or color images of individual figures range expresses certain political ideas and symbolizes the sovereignty of the state. The Constitution states that the great State Emblem of Ukraine is established taking into account the small State Emblem of
Ukraine and the Zaporozhian Host emblem adopted by no less than two- thirds of the constitutional composition of the Verkhovna Rada of Ukraine . The main element of the Great State Emblem of Ukraine is the Emblem of the Royal State of Volodymyr the Great (the Small State Emblem of Ukraine ). The National Emblem placed on the seals of state authorities, public administration, the judiciary, banknotes and postage stamps , official certificates, stamps, forms government agencies and others.