Ответы и объяснения

2014-03-23T08:28:24+00:00


БИЗДИН МЕКТЕПТЕ КИТАПХАНА БАР

КИТАПХАНАДА КОП КИТАПТАР БАР

МЕН БУГИН КИТАПХАНАГА БАРАМЫН


2014-03-23T15:30:36+00:00
Китапханада тыныштык сактау керек. Биздин мектеп китапханасы оте кен жане жарык. Жана китапханамызда оте коп эдеби китаптар бар. Мен бос уакытымда китапханада энциклопедиялар окимын.