Назвіть техногенні речовини, які можуть спричинити порушення в циклах колообігу хімічних елементів та їхні наслідки.

1

Ответы и объяснения

2014-03-22T22:37:46+04:00
У природно-техногенних системах порушення норм природокористування призводить до порушення в циклах основних елементів - кисню, вуглецю, азоту, фосфору і ін. Таким чином, високий рівень техногенних навантажень на біосферу породив проблему екологічної небезпеки індустріального суспільства через забруднення навколишнього середовища.
Техногенез придбав глобальний характер і якісно нову форму, сприяючи швидкому розширенню і поширенню техносфери сукупного результату господарської діяльності. Техносфера - це глобальна сукупність знарядь, об'єктів, матеріальних процесів і продуктів суспільного виробництва.