Произведи морфологический разбор существительного:о забавах,с цветами,за горами.Заранее спасибо !!!!!!!

1

Ответы и объяснения

2014-03-21T16:05:20+04:00
1. (о) Забавах; сущ.; обозначает предмет                                                                 2. Н.Ф.- Забава; 1 скл., нариц., предложный падеж, ж.р., мн.ч., неодуш.                 3. забавах (дополнение)