Друзья помогитеее!!!!!!!!!!!!!!!
Потрібно з біологіїїїї...для екзамену готуємся!!!
Обгрунтуйте взаємозалежність будови та функції ока....

1

Ответы и объяснения

2014-03-18T22:20:14+04:00
1 — війковий м'яз; 2 — райдужна оболонка; З — водяниста волога; 4—5 — оптична вісь; 6 — зіниця; 7 — рогівка; 8 — кон'юнктива; 9 — кришталик; 10 — склисте тіло; 11 — білкова оболонка; 12 — судинна оболонка; 13 — сітківка; 14 — зоровий нерв.
Функція ока — сприйняття світлового проміння. Це відбува­ється через оптичний апарат ока: рогівку, вологу передньої каме­ри, зіницю, кришталик, вологу задньої камери, склоподібне тіло. Проміння світла заломлюється таким чином, що на сітківці утво­рюється зменшене перевернене зображення предметів. Унаслідок переробки інформації в корі головного мозку людина сприймає предмети в їх природному положенні. Властивість оптичної системи ока створювати на сітківці чітке зображення предметів, роз­ташованих як на близькій, так і на дальній відстані від ока, нази­вається акомодацією; вона досягається завдяки тому, що кришта­лик може змінювати свою кривизну.