Дана формула линейной функциии f (x) =3/7 x -L Найдите значение L ,если : f(-2,8) = -2

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-04-22T09:34:25+04:00

f (x) =3/7 x - L

f(-2,8) = -2    =>    при  х=-2,8  f (x)=-2.

    Подставим эти конкретные значения х и f (x)  в  исходную  формулу:

     f (x) = 3/7 x - L

     -2    = 3/7*(-2,8) -

       L  =  2  -  3*0,4

       L  =  2  -  1,2

       L  = 0,8

 

 

Ответ:         L  = 0,8