Помогите ответить на вопросы: только ответ должен быть полным 1)сабакты кандай мугалим жургизеди? ") сабакта кандай такырыптарды отесиндер? 3) сабакта кандай талдаулар жасайсындар? 4) кателеринди ким тузетип береди? 5) бугин сабакка ким кешигип келди? 6) казак тилинен баска кандай тилдерди окисындар?

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2014-03-19T01:40:38+04:00
1) Сабакты _______ жургизеди.
2) Сабакта артурли такырыптарды отемиз. Кейде такырыптар бир-биримен тыгыз байланысты, сондыктан откен сабактарды кайталау керек болып турады.
3) Ол сабактын такырыбына байланысты. Кейде окушылар мугалимге коп сурак кояды, такырыпты дурыстап тусину ушин.
4) Кателеримди _____ тузетип береди.
5) Бугин сабакка _______ кешигип келди, ойткени даптерин умытып кетти.
6) Казак тилинен баска агылшын тилин окимын. Казирги заманга орай адамдар коп тилди менгеру керек.