Який ККД бензинового пальника ("примусу"), якщо при спалю-ванні 73 г бензину він нагріває 5 л води на 40 0С ? Питома теплота зго-ряння бензину 4,6·107 Дж/кг.

1

Ответы и объяснения

2012-04-20T15:01:45+00:00

ККД = Q_(корисне)\Q_(повне) * 100%

Q_(корисне)=c*m*Dt 

Q _(повне)=q*m

Q_(повне)= 44000кДж\кг * 0,073кг= 3212кДж= 3212000Дж= 3,212 МДж 

m_(води)= густинва води * обэм води= 1000кг\м^3 * 5л = 5000кг 

Q _(корисне)= 4200Дж\кг*0С * 5000кг * 40 0С = 840000000Дж= 840МДж

ККД= 840МДж\3,212МДж * 100% = 26151,93%