7. Напишіть в молекулярній та йонній формах реакції взаємодії між речовинами: а) оцтовою кислотою і кальцій оксидом; б) оцтовою кислотою і калій гідроксидом. 8. Напішіть рівняння гідролізу целюлози. 9. Обчисліть масу метанової кислоти й етанолу для приготування ромової есенції масою 240 г. 10. Обчисліть масу крохмалю, яку можна одержати з Карбон (IV) оксиду об’ємом 202 л в процесі фотосинтезу

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-04-19T20:10:12+00:00

7.а) 2CH3COOH+CaO->(CH3COO)2Ca+H2O

        2CH3COO(-1)+2H(+1)+CaO->2CH3COO(-1)+Ca(+2)+H2O

        2H(+1)+CaO->Ca(+2)+H2O

б) CH3COOH+KOH->CH3COOK+H2O

     CH3COO(-1)+H(+1)+K(+1)+OH(-1)->CH3COO(-1)+H(+1)+K(+1)+OH(-1)

    H(+1)+OH(-1)->H2O

8. (С6Н10О5)n +nH2O = nC6H12O6

9. По ур-ю HCOOH+C2H5OH->HCOOC2H5+H2O. n(HCOOC2H5)=m/M=240/74=3,243моль=n(HCOOH)=n(C2H5OH), m(HCOOH)=n*M=3,243*46=149,178г=m(C2H5OH). M(HCOOH)=M(C2H5OH). Ответ: m(HCOOH)=m(C2H5OH)=149,178г

10. По ур-ю 6CO2+5H2O->C6H10O5+6H2O. n(CO2)=V/Vмоль=202/22,4=4,6моль. n(C6H10O5), m(C6H10O5)=n*M=0,765*162=123,93г. Ответ: m(C6H10O5)=123,93г.