конкретнее формулируй вопрос! тебе нужно название синонимов,антонимов,омонимов на казахский язык?

Ответы и объяснения

2014-03-17T13:43:00+04:00
Синоним сөздердің мағынасы бір-біріне қанша жақын болғанымен, өзара бір-бірінен сәл-пал айырмасы да болады, әр уақытта бірінің орнына бірі қолданыла бермейді. Мысалы, am, есім деген синоним сөздердің өсім дегені тек адамға байланысты айтылады.                   Омоним сөздердің айырықша бір түрі есебінде омофондар мен омографтардың сөз тіркестеріндегі орфографиямен, opфоэпиямен қарым қатынасын ескермей болмайды.               Антонимдес болатын сөздердің басым көпшілігі сын есімдер. Мысалы: кәрі