Срооочно разложите на множетели ! :
1. 64p во 2 степени - q во 2 степени
2. 1 - 81 b во 2 степени
3. 16 c во 2 степени d во 2 степени - 9
4. 25q в 4 степени - 169 t в 6 степени
5. 121 - (a + 3) во 2 степени

уравнени е

36 x во 2 степени - 169 = 0

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2014-03-17T09:03:00+00:00


64p2-q2=(8p-q)(8p+q)

1-81b2=(1-9b)(1+9b)

16c2d2-9=(4cd-3)(4cd+3)

25q4-169t6=(5q2-13t3)(5q2+13t3)

121-(a+3)2=(121-a-3)(121+a+3)=(118-a)(124+a)

36x2-169=0

36x2=169

x2=169:36

x2=169/36

x=13/6=2 1/6

Yakta ща еще
http://znanija.com/task/5601452
http://znanija.com/task/5601506