Преобразуйте в многочлен:
а)(x+6) вся скобка в квадрате
б)(3a-1) вся скобка в квадрате

2

Ответы и объяснения

2014-03-16T05:34:04+00:00